Kampania Perła Mądrości – STOP Rakowi Szyjki Macicy

Skuteczne programy przesiewowych badań cytologicznych oraz szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) mogą prawie całkowicie zapobiec rakowi szyjki macicy. Niestety, wiele kobiet na świecie albo nie ma dostępu do tych ratujących życie rozwiązań, albo nie jest świadomych ich istnienia i w związku z tym z nich nie korzysta. W rezultacie, co roku u 500 000 kobiet rozwija się rak szyjki macicy, a u 250 000 z nich choroba kończy się zgonem. Zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach na rzecz zwiększania świadomości społecznej na temat tego nowotworu oraz wdrażania programów badań kontrolnych i szczepień przeciw HPV.

Kampania Perła Mądrości na rzecz Profilaktyki Raka Szyjki Macicy obejmuje wspólne działania na całym świecie w celu podnoszenia świadomości na temat raka szyjki macicy i jego profilaktyki. Nasza kampania skierowana jest do kobiet, pracowników służby zdrowia, polityków, rzeczników opieki zdrowotnej i mediów. Razem możemy skuteczniej:

Zwiększać świadomość znaczenia programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 

Zachęcać kobiety do korzystania z tych programów

Zabiegać o realizację tych programów i tym samym zapewniać wszystkim kobietom i dziewczętom na świecie ochronę przed rakiem szyjki macicy

Kampania ponadto służy rozpowszechnianiu światowego symbolu Perły Mądrości, oznaczającego profilaktykę raka szyjki macicy. Zachęcamy naszych przyjaciół do noszenia odznaki Perły Mądrości w geście wsparcia dla walki przeciwko rakowi szyjki macicy oraz przekazywania Pereł Mądrości swoim przyjaciołom, członkom rodziny i współpracownikom.

Please include the static template!