Kampanja Bisera mudrosti® za borbu protiv raka vrata maternice

Gotovo svaki slucaj raka vrata maternice može se sprijeciti organiziranim programom probira u kombinaciji sa cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV). Medutim, diljem svijeta mnoge žene nisu upoznate ovim mogucnostima koje spašavaju život. Rezultat toga je da svake godine 500.000 žena obolijeva, a oko 250.000 žena umre od raka vrata maternice. Pridružite nam se u zajednickom naporu sprjecavanja ove nepotrebne bolesti i smrti od nje.

Kampanja borbe protiv raka vrata maternice Biserom mudrosti je zajednicki, globalni napor podizanja svijesti o raku vrata maternice i kako ga se može sprijeciti. Naša kampanja namijenjena je ženama, zdravstvenim djelatnicima i medijima. Prepoznali smo da kada radimo zajedno, možemo ucinkovitije:

Podizat svijest o dostupnim nacinima za sprecavanje raka vrata maternice koji ukljucuju probir na rak vrata maternice i cijepljenje protiv HPV-a.

Ohrabrit žene da svakako koriste sve te mogucnosti.

Zalagat se za primjenu tih mjera zaštite za sve djevojke i žene.

Kampanja takoder istice Biser mudrost kao globalni simbol za prevenciju raka vrata maternice. Molimo pristaše da nose svoju znacku Bisera mudrosti kao znak jedinstvene borbe protiv raka vrata maternice, i da podijele Bisere mudrosti prijateljima, obitelji i kolegama.

Please include the static template!