Kampaň Perla moudrosti a STOP karcinomu děložního čípku

Téměř všem případům karcinomu děložního čípku lze předejít pomocí účinných screeningových programů pro prevenci karcinomu děložního čípku spolu s očkováním proti lidskému papillomaviru (HPV). Mnoho žen na světě buď o těchto možnostech záchrany života vůbec neví nebo k nim nemá přístup. To vede k tomu, že každoročně onemocní karcinomem děložního čípku 500 000 žen a 250 000 jich na toto onemocnění umírá. Připojte se k nám a společně předejdeme zbytečným onemocněním a úmrtím.

Kampaň Perla moudrosti pro prevenci karcinomu děložního čípku představuje spojené celosvětové úsilí o zvýšení informovanosti o karcinomu děložního čípku a o možnostech jeho prevence. Naše kampaň se zaměřuje na ženy, zdravotnické pracovníky, politiky, propagátory zdravého životního stylu a sdělovací prostředky. Uvědomujeme si, že spojenými silami můžeme efektivněji:

Zlepšit informovanost o možnostech prevence karcinomu děložního čípku včetně screeningových vyšetření děložního čípku a očkování proti HPV.

Působit na ženy, aby plně využívaly těchto možností.

Prosazovat zavedení takových možností pro dívky a ženy ve všech zemích.

Kampaň Pearl of Wisdom propaguje perlu jako celosvětový symbol prevence karcinomu děložního čípku. Žádáme naše příznivce, aby nosili svou perlu jako znamení jednotné fronty boje proti karcinomu děložního čípku a dále aby rozdávali perly jako symbol moudrosti svým přátelům, rodině a kolegům.

Please include the static template!