Kampanja Bisera mudrosti® za borbu protiv raka grlića/vrata maternice

Gotovo svaki slučaj raka grlića/vrata maternice može se spriječiti organiziranim programom probira u kombinaciji sa vakcinacijom protiv humanog papiloma virusa (HPV). Međutim, diljem svijeta mnoge žene nisu upoznate sa ovim mogućnostima koje spašavaju život. Rezultat toga je da svake godine 500.000 žena obolijeva, a oko 250.000 žena umre od raka vrata maternice. Pridružite nam se u zajedničkom naporu sprječavanja ove nepotrebne bolesti i smrti od nje.

Kampanja borbe protiv raka grlića/vrata maternice Biserom mudrosti je zajednički, globalni napor podizanja svijesti o raku vrata maternice i kako ga se može spriječiti. Naša kampanja namijenjena je ženama, zdravstvenim djelatnicima i medijima. Prepoznali smo da kada radimo zajedno, možemo djelotvornije:

Podizati svijest o dostupnim načinima za sprečavanje raka grlića/vrata maternice koji uključuju probir za rak grlića/vrata maternice i vakcinom protiv HPV-a.

Ohrabriti žene da svakako koriste sve te mogućnosti.

Zalagati se za primjenu tih mjera zaštite za sve djevojke i žene.

Kampanja također ističe Biser mudrost kao globalni simbol za prevenciju raka vrata maternice. Molimo pristaše da nose svoj broš Bisera mudrosti kao znak jedinstvene borbe protiv raka grlića/vrata maternice, i da podijele Bisere mudrosti prijateljima, obitelji i kolegama.

 

Please include the static template!